19 d’agost del 2007

IV JORNADES DEL CERIB: CONFLICTES. DIÀLEG I CULTURA AL PIRINEU (I)

http://www.cerib.org/tripticCERIb_2006.pdf. Tríptic de les IV Jornades del CERIb que es realitzaren a El Pont de Suert els dies 30 de juny i 1 i 2 de juliol.
Divendres 30 de juny
17'15h: Acollida Participants i assistents. Seu Església
Vella del Pont de Suert
18'00h: Presentació de les Jornades
18'30h: Conferència Inaugural: Jordi Riba (Filòsof), El
Conflicte com a eina de diàleg
19'30h: Antonieta Jarné (Historiadora, Universitat de
Lleida), Dona, guerra i postguerra a les terres pirinenques
20'15h: Debat, seguit d'un refrigeri
22'00h: Sopar
Dissabte 1 de juliol
9'45h: Continuació de les Jornades
10'00h: José Ángel Bergua (Sociòleg, Universitat de
Saragossa), Pirineus i societat, de les diferències culturals
i les paradoxes
10'45h: Jordi Suïls (Filòleg, Universitat de Lleida),
Ribagorça: llengua en conflicte o llengua en pau?
11'30h – 11'50h: pausa - café
11'50h: Patrici Pojada (Historiador, Universitat de
Tolosa- Lo Miralh), Història i Conflicte a través del
Pirineu
12'35h – 13'00h: Debat matí
13'00h – 14'00h: Comunicacions
14'00h – 16'15h: Dinar
16'30h: Comunicacions
17'15h: Debat tarda
17'45h: Joan Lluís Lluís (Escriptor, Perpinyà), Conversa
sobre la literatura de frontera en català, un món entre
conflictes
19'00h – 20'30h: Visita al Pont de Suert
22'00h: Sopar
Diumenge 2 de juliol
09'45h: Continuació de les Jornades
10'00h: Santiago Palazón (Biòleg, Departament de Medi
Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya), L'ós,
reintroducció sense diàleg?
11h00 – 14'00h:Taula Rodona amb la participació
d'entitats associatives locals del Pirineu, La visió
associativa del Pirineu
14'30h – 16'30h: Dinar
17'00h: Visita a la Vall de Boí

Anarquismes


9 d’agost del 2007

LOS EXILIADOS-ELS EXILIATS


LA REPRESSIÓ CIVIL I MILITAR.(2)

Durante la semana santa, prosiguió el curso de historia sobre la Guerra Civil en una sesión dedicada a la represión con una acogida extraordinadia, pues fueron más de 60 personas las que se dieron cita en Peralta de la Sal (La Litera). Las Jornadas están organizadas por el Centro de Estudios Ribagorzanos (CERIb) para todo el año 2006 en el 70 aniversario del inicio de la guerra civil:

70 años Ribagorza en la historia
Jornadas de historia sobre
la Guerra Civil

El encuentro tuvo cita en la pequeña localidad literana de Peralta y fue organizado gracias a la colaboración de la asociación local “Castell de la Mora” quien consiguió transmitir al conjunto de sus habitantes el interés por el tema planteado. Así fue como, entre más de medio centenar de personas, de todas las edades, hombres y mujeres, la moderadora Teresa Fèrriz (directora de Lletra – UOC y gran especialista del exilio republicano del 39) dio paso a la charla de la historiadora Queralt Solé (encargada de los desaparecidos y fosas comunes de la Generalitat de Catalunya), quien habló de La represión civil y militar. Consecuencia de la guerra.


Lejos de cualquier discurso academicista, Solé se acercó a la realidad local de los pueblos pirenaicos y prepirenaicos durante la guerra y sobretodo en sus años posteriores. Utilizando una dialéctica clara y cercana, consiguió emocionar y hacer participar a numerosos asistentes quienes, la mayoría, habían vivido en su propia experiencia lo explicado por la conferenciante. Queralt Solé quiso hacer hincapié en la importancia de hablar y de no cortar la comunicación por culpa de miedos ya inexistentes entre los mayores, los abuelos, y los nietos. La memoria oral es la principal más allá de toda la documentación que queda en municipios y archivos estatales y provinciales. No se trata tanto de buscar un por qué ni responsables, sinó de saber escuchar y saber hablar para que los más jóvenes sepan y reconstruyan cultura y vida. Se pudo ver como más allá de actos institucionales y actuaciones oficiales, existe un verdadero interés colectivo por conocer la historia desde los pequeños lugares que, hasta hoy, siguen sin merecer el estudio profundo y científico de historiadores y otros profesionales.
Os damos cita para el próximo encuentro en Castejón de Sos el 12 de mayo a las 20h con la intervención de Jean-Pierre Amalric que hablará de la vida cotidiana de los exiliados en el sur de Francia, con la colaboración como moderador de José Luis Acín.

LA REPRESSIÓ CIVIL I MILITAR.(1)
Durant la setmana santa, va prosseguir el curs d'història sobre la Guerra Civil en una sessió dedicada a la repressió amb una acollida extraordinària, doncs van ser més de 60 les persones que es van donar cita a Peralta de la Sal (La Llitera). Les Jornades estan organitzades pel Centre d'Estudis Ribagorçans (CERIb) durant tot l'any 2006 en el 70 aniversari de l'inici de la guerra civil:

70 anys Ribagorça a la història
Jornades d’història sobre la Guerra Civil
La trobada va tenir lloc a la petita localitat lliterana de Peralta i va ser organitzada gràcies a la col·laboració de l’associació local “Castell de la Mora” qui va aconseguir transmetre al conjunt dels seus habitants l'interès pel tema plantejat. Així va ser com, entre més de mig centenar de persones, de totes les edats, homes i dones, la moderadora Teresa Fèrriz (directora de Lletra – UOC i gran especialista de l'exili republicà del 39) va donar pas a la xerrada de la historiadora Queralt Solé (encarregada dels desapareguts i fosses comunes de la Generalitat de Catalunya), qui va parlar de La repressió civil i militar. Conseqüència de la guerra.


Lluny de qualsevol discurs academicista, Solé es va acostar a la realitat local dels pobles pirinencs i prepirinencs durant la guerra i sobretot en els seus anys posteriors. Utilitzant una dialèctica clara i propera, va aconseguir emocionar i fer participar nombrosos assistents els quals, la majoria, havien viscut en la seva pròpia experiència l'explicat per la conferenciant. Queralt Solé va voler posar l’accent en la importància de parlar i de no tallar la comunicació per culpa de pors ja inexistents entre els grans, els avis, i els néts. La memòria oral és la principal més enllà de tota la documentació que queda en municipis i arxius estatals i provincials. No es tracta tant de buscar un perquè ni responsables, sinó de saber escoltar i saber parlar perquè els més joves sàpiguen i reconstrueixin cultura i vida. Es va poder veure com, més enllà d'actes institucionals i actuacions oficials, existeix un veritable interès col·lectiu per conèixer la història des dels petits llocs que, fins a avui, segueixen sense merèixer l'estudi profund i científic d'historiadors i altres professionals.
Us donem cita per a la pròxima trobada a Castilló de Sos el 12 de maig a les 20h amb la intervenció de Jean Pierre Amalric que parlarà de la vida quotidiana dels exiliats al sud de França, amb la col·laboració com a moderador de José Luis Acín.

La postguerra militaritzadaE

Febrer 2.006

Imatges de la Jornada realitzada al Centre d'Interpretació del Romànic de la Vall de Boí (Erill La Vall) que comptà amb la presència de Joan Peralada (Alcalde de La Vall de Boí), Carles Barrull (Secretari del CERIb), Antoni Llevot (Delegat territorial de Cultura de la Generalitat de Catalunya a LLeida) i el ponent Josep Calvet (historiador).EL MÓN LITERARI DE JESÚS MONCADA

Benavarri, 1er març del 2006

Ens complau convidar-lo a la inauguració de l’exposició
“El món literari de Jesús Moncada”,
que tindrà lloc el proper divendres 3 de marc, a les 20 h,
a la Casa de la Cultura de Benavarri (Pl. Escoles Pies, 5).

Aquesta exposició romandrà a Benavarri fins al dijous 9 de març.

Organitzen:

Ajuntament de Benavarri
CERIb-Centre d'Estudis Ribagorçans
Casal Jaume I de Fraga-Acció Cultural del Pais Valencià

Col·laboren:

Diputació de Tarragona
Museu d'Art Modern de Tarragona

ERILL LA VALL-LA DONA, REFERENT SOCIAL I CULTURAL AL PIRINEU


Febrer 2006

El Centre d´Interpretació del Romànic de la Vall de Boí presenta a partir del dia 4 de febrer i fins el dia 2 de març de 2006, l´exposició:

“La dona , referent social i cultural al Pirineu”

L´horari d´obertura al públic és de dilluns a dissabte de 9:00 a 14:00 i de 17:00 a 19:00 i els diumenges de 10:00 a 14:00.
Us presentem l´exposició organitzada conjuntament pel Centre d´Estudis Ribagorçans i el Instituto Aragonés de la Mujer
Aquesta mostra està formada per 48 fotografies en blanc i negre i dos panells explicatius. La finalitat de la mostra és suscitar una reflexió sobre el context on estaven immerses les dones a principis del segle XX dins de l´ámbit tradicional. Aquestes fotografies són seqüències de la vida quotidiana captades per diferents fotògrafs que ens permeten veure els canvis del paper de la dona dins de la societat .

L´exposició es va presentar al públic aquest estiu, durant les III Jornades del Centre d´Estudis Ribagorçans els dies 1,2 i 3 de juliol , a Campo, en aquesta edició el tema va ser: la dona, referent social i cultural al Pirineu. Des de l´estiu a recorregut el Pirineu aragonès, ara es presenta a la sala d´ exposicions del Centre d´Interpretació del Romànic de la Vall de Boí
Per més informació:
Centre d´Interpretació del Romànic de la Vall de Boí.
Telf. 973 69 67 15

Erill la Vall, 1 de febrer de 2006

8 d’agost del 2007

Los niños y los olvidados de la guerra, protagonistas de la I Jornada organizada por el CERIb

Autor:
Fecha de Publicación: 24/01/2006 16:12

Enrique Satué y Fernando Alvira, (director de IEA), que intervino como moderador.Más de 70 personas asistieron el pasado sábado 21 de enero a la inauguración en Graus (Comarca de la Ribagorza-Huesca) de las Jornadas de historia sobre la Guerra Civil que, en esta ocasión, se centraron en la infancia y los olvidados de la Guerra Civil, tema que desarrolló el historiador Enrique Satué.

Enrique Satué, historiador y director del museo Etnográfico de Serrablo fue el encargado de inaugurar las Jornadas (Foto cedida por CERIb) Las Jornadas de Historia organizadas por el Centro de Estudios Ribagorzanos (CERIb) para todo el año 2006 en el 70 aniversario del inicio de la guerra civil, contó, en este primer encuentro, con la intervención como moderador de Fernando Alvira, director del Instituto de Estudios Altoaragoneses, y Enrique Satué, historiador y director del Museo Etnográfico del Serrablo, quien habló de "La infancia y los olvidados de la Guerra Civil"; el historiador profundizó en el transcurso de su intervención en los motivos que le mueven a buscar y escribir sobre la Guerra Civil, destacando el hecho de que a menudo se olvida a las personas sin ideología, es decir los principales afectados por las guerras, como pueden ser los niños. Los "niños del frente": Según Enrique Satué, más de 50.000 niños fueron desplazados de Madrid y otras zonas en riesgo como Galicia o Huesca, hacia lugares como el Pirineo, y especialmente la Ribagorza donde llegaron más de un millar, en segunda línea de la guerra; niños que hoy día son ancianos y que han vivido en mayor o menor medida un trauma histórico imperceptible en ojos ajenos y, a la vez, recogido en los profundos silencios colectivos y familiares. Se establecieron colonias infantiles en Graus-Torrepentineta, Estadilla, Benabarre, Las Vilas del Turbón, Benasque y Tamarite de Litera, entre otras. Se trata de la herencia de aquellas iniciativas de la Institución Libre de Enseñanza que tuvieron un auge durante la IIª República y que la FETE (Federación de Trabajadores de la Enseñanza) recogió. Satué explicó el funcionamiento de estas colonias y la reconstrucción real y mental que nos podemos hacer de estos lugares y personas, gracias a la documentación y a los testimonios recogidos. Estos niños y niñas, que habían vivido y visto fusilamientos y muerte, encontraban en los maestros (como Palmira Pla) un mundo aparte.

Con la llegada de las tropas nacionales a la Ribagorza durante la primavera de 1938, las colonias fueron desmontadas y los niños evacuados, huídos o dispersados. Así muchos cruzaron la frontera y fueron a Francia o Bélgica, por ejemplo; otros quedaron en familias de adopción o fueron llevados a otras colonias a Cataluña como Terrassa; algunos volvieron al cabo de los años, otros se quedaron fuera. En cualquier caso, el drama de la separación de las familias o del exilio queda aun sin contemplar en el caso de estos centenares de niños que desde la Administración y el mundo de la investigación se acostumbra a omitir. Porque los olvidados son todos y todas, tanto los de Rusia, como los que fueron a Francia (más de 12.000 niños), Inglaterra, México u otros países. Satué acabó reconociendo el papel de los maestros y maestras de estas colonias, así como el de muchos pueblos a la hora de mantener y facilitar la vida de estos niños. Evocó diversos casos y testimonios que permitieron al público asistente percatarse de lo vivido en aquella época pero también hasta la actualidad por estas personas, tanto niños como maestros. II Jornada La próxima cita será en Erill la Vall (Vall de Boí) el 25 de febrero a las 20 h. y contará con la intervención de Josep Calvet que hablará de la militarización del Pirineo durante la postguerra (militares y maquis), con la colaboración como moderador de Antoni Llevot. Más información sobre las Jornadas

PRESENTACIÖN EN HUESCASE ABORDARÁN DIVERSOS TEMAS DE INTERÉS

18 de Enero de 2006

Pilar Alcalde y Carlos Barrull presentaron ayer las jornadas en el IEA. - VÍCTOR IBÁÑEZ

La Ribagorza vuelve la vista 70 años para recuperar parte de su historiaEl CERIb ha organizado unas jornadas que se desarrollan durante este año por la comarcaNo existen libros específicos en los que quede recogida la época de la Guerra Civil en la Comarca de la Ribagorza. Con el fin de cubrir ese vacío historiográfico, el Centro de Estudios Ribagorzanos ha organizado unas jornadas que abordarán este periodo y que se desarrollarán a lo largo del 2006 en diferentes localidades de la zona. Enrique Satué será el encargado de abrirlas este sábado con una conferencia en Graus.HUESCA.- “70 años/Ribagorza en la historia”. Bajo este título, el Centro de Estudios Ribagorzanos (CERIb) ha organizado unas jornadas que se desarrollarán a lo largo de este año y que tienen como finalidad “ofrecer una visión real de este periodo en esa comarca y cubrir un vacío historiográfico en la Ribagorza al hablar de estos temas”, según explicó ayer en la presentación de las mismas el secretario del CERIb, Carlos Barrull.El CERIb, centro colaborador del Instituto de Estudios Altoaragoneses, quiere ahondar en lo que sucedió durante la II República, la Guerra Civil y la posguerra y, a través de ponencias y debates, “dar respuesta al interés social por saber que pasó en esa época, oscura y silenciosa, y contar con la participación de gentes de diferentes generaciones que permitan a unos contarlo y a otros descubrirlo”, indicó Carlos Barrull.Pilar Alcalde, que participó en la presentación de las jornadas, destacó la inquietud del CERIb por la cultura e historia de esa comarca y destacó la importancia de esta propuesta “porque no existe ningún estudio concreto que aborde este período histórico en la Ribagorza y, como la idea es publicar unas actas de conclusión de las mismas, esto va a contribuir a sacar a la luz parte de esa historia.D.A.


LA INFANCIA Y LOS OLVIDADOS DE LA GUERRA CIVIL


D.A 23-01-06


Arranca el encuentro del CERIB sobre II República, Guerra Civil y posguerraLa mirada de Enrique Satué, punto de partida para unas jornadas que 'pretenden unir'La mirada del historiador y escritor Enrique Satué a los niños y los olvidados de la Guerra Civil fue el punto de arranque de las jornadas que con Graus como escenario ha organizado el Centro de Estudios Ribagorzanos. El encuentro se celebra bajo el título “70 años/Ribagorza en la historia” y recorrerán hasta el próximo diciembre distintas localidades de la comarca. Unas jornadas que, según sus organizadores, pretenden “unir y no desunir”.GRAUS.- El historiador y escritor Enrique Satué con su mirada a los niños y los olvidados de la Guerra Civil fue el encargado de inaugurar el pasado sábado en Graus las jornadas sobre la II República, la Guerra Civil y la posguerra que, bajo el título “70 años/ Ribagorza en la historia”, ha organizado el Centro de Estudios Ribagorzanos (CERib). El técnico de Cultura de la Diputación Provincial de Huesca, José Miguel Pesqué, aludió al carácter diverso de Ribagorza y a la vocación de estas jornadas, que “pretenden unir y no desunir”, de plasmar sus contenidos en una publicación. Por su parte, el director del Insitituto de Estudios Altoaragoneses, Fernando Alvira, presentó al ponente y elogió su faceta más humana.Las jornadas “70 años/Ribagorza en la historia” recorrerán hasta el próximo mes de diciembre distintas localidades ribagorzanas. Pesqué enumeró el programa que arrancó en Graus el pasado sábado y llegará hasta Erill la Vall, Peralta de la Sal, Castejón de Sos, Alcampell, El Pont de Suert, Lluçars, Laspaúles, Bonansa, Fonz, Benabarre, Benasque y Vilaller, donde serán clausuradas en diciembre. Alvira se detuvo en la faceta más comprometida de Enrique Satué en contra de los embalses, en apoyo del pueblo saharaui o de la infancia a través de UNICEF, entre otras muestras de su implicación en los problemas sociales. El presidente del Instituto de Estudios Altoaragoneses elogió su faceta como docente, escritor y etnólogo, su colaboración con publicaciones e instituciones como el propio Instituto de Estudios altoaragonese y sus “al menos doce libros publicados”, entre los que destacó algunos como Pirineo de Boj o los Niños de la Guerra, “el más relacionado con la conferencia de hoy -apuntó- porque los protagonistas no son los combatientes sino los sufridores de siempre, los niños”.Elena FORTUÑO


70 ANYS RIBAGORÇA A LA HISTÒRIA