17 de novembre del 2009

Impulsen un manifest a favor del català a la Franja de Ponent

http://www.racocatala.cat/noticia/21075/impulsen-manifest-favor-catala-franja-ponent
Societat. dilluns, 16 de novembre de 2009, 15:45

Recorden que la constitució espanyola afirma protegir la cooficialitat de les llengües

La llengua catalana a la Franja de Ponent compta amb el suport d'un nou col·lectiu que en defensa el seu ús en aquest territori. El filòleg Artur Quintana encapçala un col·lectiu de ciutadans que es declaren partidaris de l'ús i la conservació de la nostra llengua i, a través d'un manifest, expliquen que la Constitució espanyola protegeix la cooficialitat de les llengües minoritàries en territori d'ús habitual. Per això, lamenten que la proposició de Llei de llengües presentada pel Grup Parlamentari Socialista de les Corts d'Aragó no reconeix la cooficialitat de l'aragonès i del català a les respectives zones d'ús, així com també critiquen la forma d'escollir el futur Consell Superior de Llengües d'Aragó perquè dos terços dels seus membres seran escollits en funció dels "canvis polítics de cada moment".

En el mateix manifest es critica que l'aprenentatge de la llengua pròpia sigui voluntari entre els funcionaris i que la toponímia oficial sigui la usada històricament a cada lloc a la vegada que troben a faltar l'ús de l'aragonès i del català a la televisió autonòmica.

Les Corts aragoneses aproven prendre en consideració la Llei de Llengües
Política. dijous, 08 d'octubre de 2009, 11:25


Seguiment en directe de les intervencions dels diputats · S'aprova continuar la tramitació del text
llei de llengües, Aragó
El ple de les Corts d'Aragó ha debatut aquest matí la presa en consideració la proposta de Llei de Llengües d'Aragó que va presentar fa algunes setmanes el PSOE. La proposta reconeix la pluralitat lingüística d'Aragó, assegurant que el català i l'aragonès són "llengües pròpies i històriques" d'Aragó, però en canvi només defineix una única llengua oficial, el castellà. El text garanteix l'ensenyament i el dret dels parlants del català i l'aragonès a estudiar i a usar-lo "si volen". La proposta posa especial èmfasi en el tema de la "voluntarietat" del seu ús per que fa als àmbits públics, l'ensenyament i l'administració. S'ha pogut seguir en directe des de Purnas.com, un blog aragonès molt actiu. Les principals "perles" les ha deixat el portaveu del PP, que ha dit que a la Franja no s'hi parla català sinó "modalitats aragoneses" (que no ha definit), que la llei "no interessa" i que tem que el català "s'extengui com una taca d'oli" a l'Aragó. Finalment s'ha aprovat prendre en consideració el text amb 35 vots a favor (PSOE + CHA + IU), en contra 23 (PP) i 9 abstencions (PAR). Reproduim a continuació les principals declaracions del ple.

Principals declaracions:

PSOE

Jesús Franco
: la proposta es basa en la "Territorialitat, voluntarietat i reconeixement de modalitats". "Existeix un us extès de l'aragonès i del català en algunes zones d'Aragó". "Les llengües són un patrimoni i un llegat en situació de fragilitat, proposem garantir el dret d'una àmplia minoria d'aragonesos a usar les nostres llengües pròpies". "El debat no s'ha centrat en l'aragonès, sinó en el català, i no per raons lingüístiques sinó per altres raons".

PP

Miguel Navarro: "El PP vol complir l'Estatut, que protegeix les modalitats lingüístiques", "ens preocupa que l'articulat de la llei parli d'aragonès i de català, deixant de banda la resta (?) de modalitats lingüístiques", "no és el moment oportú per aquesta llei, no preocupa als aragonesos", "la llei tindrà un important cost econòmic que no coneixem" (si no es coneix, com se sap que és "important"?), "quants professionals calen per garantir l'ensenyament en català, quants traductors?" (recordem que la proposta no garanteix l'ensenyament en català pels catalanoparlants de la Franja, sinó que ho limita a un tema "voluntari"), "aquesta llei planteja nombroses trampes", "planteja una forma oculta de cooficialitat" (la llei només garanteix l'oficialitat del castellà) "cosa que pot portar que a poc a poc s'extengui com una taca d'oli l'ús del català a l'Aragó", "des del PP pensem que coexisteixen amb el castellà una sèrie de llengües, amb un nombre tal de particularitats a nivell morfológic, sintàtic, lèxic, que les diferencia del català normalitzat", "no així el català ni l'aragonès que s'han 'creat' recentment", "si s'aprova la llei es perdrà el nostre patrimoni lingüístic real, les modalitats", "els nostres joves substituiran un sistema lingüístic per un altre, en abandonar el seu vocabulari pel normalitzat", "l'aragonès o fabla aragonesa és un invent artificial, àmpliament discutit per especialistes, que no ha estat la llengua materna de cap aragonès", "si es declara el català com a llengua pròpia d'Aragó s'incomplirà l'Estatut, que diu que s'han de protegir les diferents modalitats", "la proposta planteja normalitzar català i aragonès ... com hem de normalitzar el català si ja ho està?", "la proposta crea problemes on no n'hi ha".

IU

Adolfo Barrena: "els ciutadans d'Aragó tenen dret a usar la seva llengua", "estem interessats a donar suport a les minories, encara que les majories no ho entenguin", "hem de resoldre aquesta problemàtica i garantir aquest dret dels aragonesos", "cal que la llei sigui valenta per resoldre aquest retard de més de 20 anys, no pot ser una llei poruga", "votarem a favor de la presa en consideració", "hi ha 3 aspectes fonamentals, 1) la cooficialitat (per quines i per quins territoris d'Aragó), i també la política educativa ... senyor Navarro, estem pagant més professors de religió dels que planteja la llei? 2) falta un òrgan independent que reguli científicament les modalitats del Pirineu 3) s'ha provat de regular la parla de l'aragonès de forma molt amater, reconeixem que hi ha diverses variants de la llengua".

CHA

Chesús Bernal: "aquesta proposta mostra el fracàs del govern, perquè reconeix l'incompliment reiterat durant 10 anys de les promeses de Marcelino Iglesias", "qui cerca la confrontació ho fa deliberadament [mira a Navarro]", "vull parlar dels 'clixés', el primer és el català". Aquí, cita lleis aprovades o proposades pel PP, com un avantprojecte de llei a Lanzuela, on reconeix l'aragonès i el català com a llengües pròpies. El president de la cambra li demana que exposi la postura del seu partit. "El reconeixement i protecció de modalitats lingüístiques és un altre 'clixé', així com el bilingüísme i l'ensenyament bilingüe o plurilingüe".

PAR

María Herrero: "no estem a favor de la proposta, però sí a favor d'una llei de llengües i modalitats lingüístiques pròpies, perquè és una realitat palpable, i perquè al PAR som aragonesistes", "la pluralitat lingüística és part del nostre patrimoni", si fins ara no hi ha hagut una llei "és per alguna raó". La postura oficial del PAR és que a la Franja no s'hi parla català sinó diverses modalitats lingüístiques que han de rebre el nom que cada municipi decideixi. "No volem que es digui català al que es parla a la zona oriental [Franja], no té perquè dir-se català", "nosaltres representem la societat, i socialment no hi ha unanimitat perquè es digui català", "no vull argumentar la meva postura, poden dir-li criteris filològics, sí, i també n'hi ha d'altres, científics, socials ..., o de psicolingüística, com passa a la Comunitat Valenciana", "volem que les nostres modalitats lingüístiques es preservin", "tenim veïns pels quatre costats però els conflictes només els tenim amb els catalans", "no vull entrar en què és o no una llengua o un dialecte". "No volem que en cap cas es pugui deixar la porta oberta a que l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) reguli les nostres llengües" (però en canvi la Real Academia Española regula l'ús del castellà que es parla a l'Aragó...), "la cooficialitat [d'altres llengües diferents del castellà] no és possible perquè hauria d'aparèixer a l'Estatut", "volem que la llei reflecteixi la realitat, sobretot pels aragonesos bilingües".

IU abre una campaña por la Ley de Lenguas

http://elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=538592&page=2#EnlaceComentarios
14/11/2009 M. V. V

Izquierda Unida de Aragón empieza la semana que viene una campaña informativa sobre la futura Ley de Lenguas de Aragón. Se iniciará en Aínsa el próximo lunes. Desde Izquierda Unida manifiestan su voluntad de llegar a acuerdos en torno a este texto. Sin embargo, para IU es necesario que la futura Ley de Lenguas "recoja la singularidad del caso aragonés, permita y facilite la utilización de las lenguas propias por la ciudadanía en aquellos territorios en los que se hablan y fomenten su conocimiento y conservación, porque es un patrimonio que no se puede perder".
Por otro lado, la presidenta de CHA, Nieves Ibeas, exigió ayer al presidente del Gobierno autónomo, Marcelino Iglesias, que realice un "esfuerzo" en materia educativa y exigió aprobar la Ley de Educación. Ibeas rechazó el presupuesto destinado a Educación

Partidarios del catalán en la Franja recuerdan que la Constitución protege la co-oficialidad de las lenguas minoritarias

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=538640

19:57 h. LEY DE LENGUAS
14/11/2009 EUROPA PRESS / HUESCA

Un colectivo de ciudadanos partidarios del uso y la conservación de la lengua catalana en la Franja de Aragón, encabezados por el filólog Artur Quintana, afirman --en un manifiesto-- que la Constitución española de 1978 protege la co-oficialidad de las lenguas minoritarias en el territorio de uso habitual, es decir, que autoriza a hacer co-oficiales todas. En el manifiesto, lamentan que la proposición de ley de lenguas presentada por el Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Aragón no reconoce la co-oficialidad del aragonés y el catalán en sus respectivas zonas de uso. También critican la forma de elegir el futuro Consejo Superior de Lenguas de Aragón, porque dos tercios de sus miembros serán elegidos en función de "los cambios políticos de cada momento".

Los activistas proponen que este Consejo establezca con el Institut d'Estudis Catalans idéntica a la que tienen las academias de la lengua española de países latinoamericanos con la Real Academia Española (RAE). Los firmantes del "manifiesto" critican que el aprendizaje de la lengua propia sea voluntario entre los funcionarios, ya que consideran que los escolares tienen derecho a recibir la Educación en su propia lengua. "La lengua propia debería formar parte obligatoriamente de los curricula escolares, garantizando unos mínimos". Según los impulsores de este manifiesto, con el actual redactado de la proposición de ley las lenguas propias de Aragón tienen menos derechos que las lenguas extranjeras, que "sí son de enseñanza obligatoria". Asimismo, reclaman que la toponimia oficial sea la utilizada históricamente en cada lugar y echan en falta el uso del aragonés y el catalán en la televisión autonómica. También reclaman que en Aragón se puedan ver canales televisivos de otras comunidades que emiten en catalán.

Los firmantes son Artur Quintana; el presidente de la Associació Cultural del Matarranya, José Miguel Grcia; el presidente del Institut d'Estudis del Baix Cinca, Pep Labat; el secretario general del Centre d'Estudis Ribargorans, Carles Barull; el presidente de los Consells Locals de la Franja, Francesc Blanch, y la coordinadora del Casal Jaume I de Fraga (Huesca), Marta Canales.

Propuestas y enmiendas a la Ley de Lenguas (LdL)

Con carácter general:

El texto de la LdL confunde “normalización” [=medidas socio-políticas para que una lengua pueda desarrollarse sin obstáculos] y “normativización" [=medidas para que una lengua disponga de un código formal unificado (ortografía, morfosintaxis y léxico)]. La LdL solo utiliza el término “normalización” para ambos conceptos. Debería substituirse esta voz por “normativización” cuando corresponda.

A la “Exposición de motivos”:

§ 1. En el primer párrafo es necesario que quede claro que todas las lenguas de Aragón tienen modalidades propias, tanto el aragonés y el catalán como también el castellano. Y no únicamente las dos primeras como sugiere el texto actual. Los efectos sociolingüísticos son evidentes: frente a un aragonés y catalán dividido en innumerables “modalidades” se pretende hacer surgir un castellano absolutamente uniforme y carente de modalidades, o sea el caos (aragonés y catalán) frente al orden (el castellano).

§ 1. Al final del último párrafo se dice que existe una “zona de confluencia de ambas lenguas [i.e. aragonés y catalán] en algunos municipios”. Esta frase es admisible, aunque se presta a malentendidos, para referirse a las llamadas hablas de transición aragoneso-catalanas del Valle de Benasque y de algunas localidades del valle medio y bajo del Isábena, del Sarrón y de Alins de Litera, pero ya no resulta admisible que se indique en el §5, 1, c, para referirse a la misma zona, que existe “una zona mixta de utilización histórica de ambas lenguas propias de Aragón [i.e. aragonés y catalán] en la zona nororiental de la Comunidad Autónoma”. El legislador puede fácilmente entender que en la zona en cuestión una parte de la población habla aragonés y otra catalán, cuando lo que ocurre es que toda la población utiliza hablas de no fácil adscripción al catalán o al aragonés, si bien de base lingüística aragonesa y catalana, y no otra. La realidad lingüística debería quedar fielmente reflejada en el texto legal. En relación con lo dicho hay que tener en cuenta también el § 8, g de la LdL, donde se habla nuevamente de “zona mixta”.

A la Ley de Lenguas propiamente dicha:

Al §10, 1, Al establecer la composición del Consejo Superior de las Lenguas de Aragón (CSLA) debería garantizarse que un cierto número de “filólogos con acreditada competencia científica” así como “destacadas personalidades de las letras o de la enseñanza en materia lingüística” que lo forman, lo sean en lengua aragonesa y catalana. Con el redactado actual y dependiendo de los vaivenes políticos se podría crear un CSLA con filólogos, escritores y pedagogos incompetentes todos en aragonés y en catalán. A mayor abundamiento, si el nombramiento de los dos tercios del CSLA queda en manos de los partidos políticos, se hace mucho más difícil el garantizar la neutralidad y capacitación de los miembros del CSLA. Como mínimo deberían ser oídas las asociaciones culturales cuyo objetivo fundamental es la defensa de las lenguas propias (aragonés y catalán), los escritores de dichas lenguas, así como el cuerpo de profesores de las mismas. El CSLA no tiene ningún poder ejecutivo y normativo, solo consultivo según la LdL, lo cual no parece procedente.

Al §4, 12. Se habla de “normalización [donde debería decir “normativización”] definitiva del aragonés y del catalán. Eso es cierto para el aragonés, que no está definitivamente normativizado, pero es innecesario para el catalán, ya que esta lengua está “definitivamente normativizada”. Dicho §4, 12 debería redactarse solamente con referencia al aragonés y lo mismo debería hacerse con la Disposición Adicional Segunda. Autoridad científica del § 27. La autoridad científica para el catalán es desde hace más de cien años la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, donde existen filólogos competentes en las diversas variedades de esta lengua, también de las variedades habladas en Aragón.

Al §7, 3. El artículo es inoperante, ya que si alguien desea tramitar algo en su lengua, si lo hace en aragonés o en catalán, deberá esperar a que la administración lo traduzca al castellano, y una vez traducido se lo enviarán —se supone para que indique si está o no de acuerdo con la traducción. La contestación le llegará en castellano y en aragonés o catalán, lo cual supondrá otro retraso, además de poner en evidencia que el aragonés o el catalán son prescindibles. Finalmente si el texto debiera publicarse en algún órgano administrativo el ciudadano solamente podrá leer la respuesta en castellano. Nadie, ante esta situación, hará uso de sus supuestos “derechos lingüísticos”.

§ 27, Disposición adicional tercera, 1 y 2. Dada la situación extremadamente precaria en que se encuentran el aragonés y el catalán debería acelerarse la aplicación de la ley que lleva más de treinta años esperando (La Constitución es de 1978).

§ 27, Disposición derogatoria única. No procede derogar la Ley 3/1999 por cuanto en ella se establece la cooficialidad del aragonés y del catalán, cooficialidad que la LdL no contempla, y en consecuencia se encuentra en contradicción con dicha Ley 3/1999. La LdL se encuentra además en contradicción con la Constitución (§ 3,2: “las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus estatutos”, con el Informe del Justicia de 1993 y con el Dictamen de las Cortes de 1997.

Sin cooficialidad y sin enseñanza obligatoria (§17, 1) del -y en- aragonés y catalán es imposible el propósito de normalizar estas lenguas que se propone la LdL. Obsérvese que en la Exposición de motivos § 2,3 se declara que “nadie podrá ser discriminado por razón de lengua” para proceder a continuación en gran parte de los artículos de la LdL a discriminar a los ciudadanos aragoneses de lengua aragonesa o catalana ya que su lengua no es oficial ni obligatoria su enseñanza, mientras que la castellana es oficial y de enseñanza obligatoria, y las lenguas extranjeras son de enseñanza obligatoria. El catalán i el aragonés deberían ser cooficiales en sus respectivas zonas.

Diversas propuestas concretas a tener en cuenta:

a) En las zonas de transición-recepción, las administraciones “han de asumir” una serie de servicios (la LdL dice “podrán asumir”) para salvaguardar los derechos lingüísticos de los ciudadanos. Por ejemplo: alumnos de catalán de la Ribagorza han de ir a estudiar a Graus, o alumnos del valle del Mezquín han de ir a estudiar a Alcañiz.

b) La LdL no habla de los medios de comunicación con referencia al catalán y al aragonés (TV, radio, prensa escrita e industrias culturales), ni de la voluntad de que desde Aragón puedan verse las televisiones de otras comunidades que emiten en catalán.

c) El conocimiento del catalán y del aragonés debería puntuar en los concursos o contratación de profesores o funcionarios, destinados a los territorios correspondientes. En determinados puestos y cargos, necesarios para garantizar los derechos de los hablantes, deberían ser obligatorios.

d) En cuanto a la toponimia única, habría que extender su aplicación más allá de lo que hayan establecido o establezcan los municipios o las comarcas y que fuese la histórica y tradicionalmente utilizada en cada territorio.

e) Sería conveniente que las lenguas propias pudiesen utilizarse en los escritos dirigidos al Justicia de Aragón y a las Cortes de Aragón.

f) La LdL no hace ninguna referencia al fomento de las lenguas propias en las empresas privadas: etiquetaje, publicidad, instrucciones de funcionamiento, etc.


En la Franja de Aragón a 14 de noviembre de 2009


Artur Quintana i Font, President d’Iniciativa Cultural de la Franja

José Miguel Gràcia Zapater, President de l’Associació Cultural del Matarranya

Pep Labat López, President de l’Institut d’Estudis del Baix Cinca

Carles Barull Perna, Secretari General del Centre d’Estudis Ribagorçans

Francesc Blanch Castells, President de Consells Locals de la Franja

Marta Canales Portolés, Coordinadora del Casal Jaume I de Fraga

Manifest de les associacions culturals sota-signants de La Franja d'Aragó, sobre la proposició de Llei de Llengües


1r) A l’exposició de motius del projecte de Llei de Llengües presentat pel PSOE a les Corts d'Aragó, a més de les referències a la Llei del Patrimoni Aragonès, al Dictamen de les Corts d’Aragó, a l’Estatut d’Aragó i a l’article 3r, apartat 1 de Constitució Espanyola, hi falta potser la més important, aquella que s’hauria de fer a l’article 3r, apartat 2, que diu: "Les altres llengües espanyoles seran també oficials a les respectives Comunitats Autònomes d’acord amb els seus Estatuts". No és fútil l’oblit, puix que la cooficialitat del català i l’aragonès, que des de sempre hem reivindicat, queda ben palesa al precepte constitucional esmentat i que el text del projecte no conté.

2n) La designació del Consell Superior de les Llengües d’Aragó, no ens sembla adient, en deixar dos terços del mateix a l’atzar dels canvis polítics de cada moment. On hi és l’experiència i el coneixement de les associacions culturals, dels escriptors i professors de català i aragonès? Cal veure l’extracció i forma d’elecció dels seus membres en altres acadèmies de la llengua, per exemple la de la RAE. Malgrat que les funcions previstes del Consell siguin prou àmplies, no s’entén que les seues decisions o informes siguin de caràcter informant o proposador i no decisori. En el cas del català, les relacions del Consell amb l'Institut d'Estudis Catalans haurien de prendre model de les existents entre les diferents Acadèmies sud-americanes amb la RAE. Sigui com sigui s’hauria d’explicitar que els filòlegs del Consell hauran de ser experts en aragonès i català. Amb el redactat actual es podria arribar a l’absurd que no ho fossin

3r) En el projecte presentat s’afirma que l’aprenentatge de la llengua pròpia serà voluntari. Estem en complet desacord amb això, perquè l’aparent dret d’elecció dels pares que s’hi pretén defensar, no és cap altra cosa que una vulneració dels drets dels fills al coneixement integral de la seua pròpia llengua. La llengua pròpia hauria de formar part obligatòriament dels curricula escolars, garantint uns mínims. La voluntarietat hauria de ser considerada més enllà dels esmentats mínims. Tingueu en compte que segons la proposta de llei, les llengües pròpies d'Aragó tenen menys drets que les llengües estrangeres, les quals sí que són d’ensenyament obligatori. S’hauria de declarar explícitament a més que hi haurà ensenyament en i de les llengües pròpies d’Aragó.

4t) No veiem la necessitat de contestar als administrats en castellà i en la seua llengua pròpia, quan aquests s’han dirigit a l’Administració només amb aquesta.

5è) Pel que fa a la toponímia, s’hauria d’estendre la seua aplicació més enllà i per sobre del que hagin establert o estableixin els municipis o les comarques, i que prevalgués únicament la històrica i tradicionalment utilitzada a cada territori.

7è) Notem a faltar una referència explícita a la presència de les llengües pròpies d’Aragó a la televisió autonòmica, així com la garantia que puguin veure’s des d’Aragó els canals d’altres comunitats que emeten en les llengües pròpies d'Aragó.

8è ) El termini de quatre anys per a l’aplicació de la llei ens sembla massa llarg.

9è) Amb aquesta mateixa data fem arribar als grups parlamentaris de les Corts d'Aragó una sèrie de propostes i esmenes perquè siguin tingudes en compte en la tramitació de la llei.

En la Franja d’Aragó a 14 de novembre del 2009

Artur Quintana i Font, President d’Iniciativa Cultural de la Franja

José Miguel Gràcia Zapater, President de l’Associació Cultural del Matarranya

Pep Labat López, President de l’Institut d’Estudis del Baix Cinca

Carles Barull Perna, Secretari General del Centre d’Estudis Ribagorçans

Francesc Blanch Castells, President de Consells Locals de la Franja

Marta Canales Portolés, Coordinadora del Casal Jaume I de Fraga

13 de novembre del 2009

Convergència de la Franja presentará enmiendas a la ley de lenguas de AragónIntento de acoso y derribo de la derecha a las lenguas aragonesas

De: http://www.lafranja.net/?p=1829
http://socialistaslafresneda.blogspot.com/2009/10/intento-de-acoso-y-derribo-de-la.html
jueves 22 de octubre de 2009
A finales de julio el Partido Popular de La Fresneda presentó una moción en el Pleno celebrado el día 31 de ese mes, a tenor de la cercanía de la entrada en las Cortes de Aragón de la Ley de Lenguas. Con esta moción, según ellos, pretendían defender las lenguas aragonesas, lo cual es totalmente hipócrita y demagógico ya que lo persiguen es totalmente lo contrario.A continuación paso exponerles la moción que presentó el PP de La Fresneda, en letra azul, y acto seguido el escrito de respuesta y en defensa de la "llengua que parlem i escribim al Matarranya" , en letra roja, que un servidor presentó al serme imposible acudir al Pleno debido al horario, 13:00 incompatible con mi trabajo en ese día.
Propuesta de resolución o mociónEl Pleno de La Fresneda acuerda (con el apoyo del grupo popular y el rechazo del Partido Socialista y el Partido Aragonés):- Instar al Gobierno de Aragón a adoptar los acuerdos necesarios para:Primero.- Garantizar el cumplimiento del Estatuto de Aragón que obliga a proteger las “modalidades lingüísticas propias de Aragón”, frente a aquellos que quieren imponer lenguas estándares únicas que no admite ni dialectos ni modalidades, en tanto en cuanto estas variedades significan una importante seña de identidad para determinadas zonas del territorio, un valor social de respeto, convivencia y entendimiento y, también, un patrimonio común de los aragoneses-Segundo.- Adoptar las medidas oportunas para impedir la desaparición de las modalidades lingüísticas de Aragón con el argumento de normalizar el variado patrimonio aragonés bajo la fórmula de dos únicas lenguas propias: el Aragonés y el Catalán.Tercero.- Impedir la imposición en nuestra Comunidad Autónoma de una lengua que no se habla que es el aragonés, y de otra, el catalán, que nunca ha sido propia de Aragón.En La Fresneda a 31 de julio de 2.009
--------------------------------------------------------
Escrito emitido por Francisco Javier Samauri para su presentación en el pleno ordinario del ayuntamiento de la Fresneda en fecha de treinta y uno de julio de dos mil nueve. Lo primero, aprovecho estas líneas para disculparme ante el alcalde, concejales y los ciudadanos de La Fresneda por no poder asistir al pleno en este día debido al horario ya que me resulta imposible ausentarme en este día y esta hora de mi puesto de trabajo.De este modo quería que mi opinión al menos pudiese quedar reflejada en este pleno a través de este escrito.Quiero manifestarme después de conocer una moción que por lo visto parece ser presentada por el grupo popular, aunque no se especifica que así sea, en todo caso habría que ver si la presenta alguna asociación de dudosa lucha cultural como podría ser FACAO. La moción viene a defender (según dice, cosa que en mi opinión no es cierta) las lenguas propias minoritarias de Aragón. Con ello dicen defenderse de la imposición del aragonés y el catalán.Primer punto, el aragonés: afirman que es una lengua que no se habla, paso a describir lo que de esta lengua dice la enciclopedia: - “El aragonés es un idioma románico occidental de la Península Ibérica, hablado actualmente por unas 10.000 personas en varias zonas de Aragón, principalmente de las comarcas de Jacetania, Alto Gállego, el Sobrarbe y la parte occidental de Ribagorza, en la provincia de Huesca”. Con esto quieren decir que las 10.000 personas que hablan esta lengua en el norte de Aragón no existen o no son aragoneses.Segundo punto, el catalán: afirman que no es una lengua propia de Aragón, paso a mostrar una palabras de la enciclopedia: “En la parte oriental de Aragón se localiza una franja territorial en la cual se emplean variedades y modalidades lingüísticas de la lengua catalana.” Y estas otras son del excelente libro de Miguel Caballú Albiac en su La Fresneda Museo vivo: “Los técnicos filólogos tienen claro que se trata de una forma dialectal del catalán , concretamente del catalán occidental….”La práctica totalidad de estudios científicos demuestran que la lengua que comúnmente se habla en la franja oriental aragonesa, es una modalidad del catalán, lo cual no implica ni muchísimo menos que este territorio sea catalán, nada más lejos de la realidad, además el catalán no es patrimonio exclusivo de Catalunya, se habla en más territorios fuera de ella, sur de Francia, Balerares… del mismo modo que el castellano o español se habla en muchísimos territorios que no pertenecen al estado español, véase la práctica totalidad de latinoámerica.Además en el terreno más cercano, si un habitante de La Fresneda, mantiene una conversación con alguien de por ejemplo Arnes, vecinos catalanes a 15 km. de distancia, lo harán en la misma lengua, siendo lo menos importante su nomenclatura.A nivel de formación académica, considero mucho más lógico trabajar en normalizar la lengua catalana de Aragón con la normativa gramatical existente, pudiendo de este modo tener un nivel de catalán que abre muchas más puertas y posibilidades a nuestros jóvenes que deseen incorporarse a un mercado laboral tan cercano cómo es el de Catalunya y la Comunidad Valenciana, y así evitarse tiempo y dinero de cursos de preparación post-académica del catalán para poder acceder a estos puestos de trabajo. Estoy seguro que más de uno de los asistentes a este pleno me entenderán perfectamente.Y a nivel cultural creo que lo más hermoso es poder plasmar nuestros sentimientos en papel o en la música, en la lengua con la que mejor nos expresamos y más amamos. Por eso grandes poetas matarreñenses del pasado reciente cómo Desideri Lombarte y actuales como Juli Micolau (galardonado recientemente con el premio Guillem Nicolau) escogieron la gramática catalana para expresarse. Sin duda porque es la única que se conoce que pueda adaptarse a la lengua tan rica que tenemos en el Matarraña. Por todo esto (respetando siempre las opiniónes de cualquier persona sobre cualquier tema) considero que la moción que nos quieren presentar en “defensa de las lenguas minoritarias de Aragón” es pura demagogia barata sinsentido bajo la cual buscan lo contrario de lo que dicen defender, que es hacer que vayan desapareciendo las lenguas propias tan ricas y hermosas que tenemos en Aragón.
Francisco Javier Samauri Puyo. Concejal del grupo socialista en el Ayuntamiento de La Fresneda. La Fresneda 30 de julio de 2.009

3 de novembre del 2009

Acerca de la Charla Informativa de ayer en Areny de Noguera
La charla informativa celebrada ayer en Areny de Noguera se saldó con un gran éxito tanto por lo que respecta a la afluencia de público como por lo que toca a los resultados obtenidos en la reunión. De hecho, como principal conclusión de ésta, se ha llegado al acuerdo de que La Plataforma Unitaria contra la Autopista eléctrica Monzón-Isona sea la aglutinadora del movimiento ciudadano y asociativo de la zona de Areny de Noguera y La Terreta que, junto con las diferentes administraciones locales, iniciarán en breve reuniones para planificar la oposición a la mejora de la línea eléctrica Foradada del Toscar-La Pobla de Segur.En la charla, llevada a cabo por varios miembros de la Plataforma (José Ramón Doz, Joan Martí, Armand Simon, Pere Nogués, Pepe Feria y Carles Barrull), en presencia de varios concejales del Ayuntamiento de Areny y de los alcaldes de Areny de Noguera y Benavarri, Miguel Gracia y Alfredo Sancho respectivamente, se analizó el proyecto de la Autopista Eléctrica Monzón-Isona y se explicó todo lo que se sabía en relación con el proyecto de la línea Foradada del Toscar-La Pobla de Segur, contra el que el Ayuntamiento de Areny ya ha presentado diferentes alegaciones, estando aún abierto el plazo para presentarlas en Catalunya. Por ello, el próximo lunes vecinos de La Terreta solicitarán una reunión de urgencia con el alcalde de Tremp, Víctor Orrit, para dar unidad a la zona pallaresa y, posteriormente, se procederá de igual manera en los ayuntamientos aragoneses afectados.También en la reunión de ayer en Areny de Noguera, a la que acudieron numerosos miembros de nuestra Plataforma y gentes de la Ribera, Sobrecastell, Areny y diferentes núcleos de La Terreta, los alcaldes se mostraron de acuerdo en que sean 3 ó 4 miembros de la Plataforma, junto con diferentes representantes de los ayuntamientos, quienes formen una comisión que informe y analice los pasos que deben seguirse para oponerse a los trabajos que ya se están realizando en la línea Foradada del Toscar-La Pobla de Segur.

---------------------------------------------------------------------------------------
La xerrada informativa celebrada ahir en Areny de Noguera es va saldar amb un gran èxit tant pel que fa a l'afluència de públic com pel que toca als resultats obtinguts en la reunió. De fet, com principal conclusió d'aquesta, s'ha arribat a l'acord que La Plataforma Unitària contra l'Autopista elèctrica Montsó-Isona sigui la aglutinadora del moviment ciutadà i associatiu de la zona de Areny de Noguera i La Terreta que, juntament amb les diferents administracions locals, iniciaran en breu reunions per a planificar l'oposició a la millora de la línia elèctrica Foradada del Toscar-La Pobla de Segur.En la xerrada, portada a terme per diversos membres de la Plataforma (José Ramón Doz, Joan Martí, Armand Simon, Pere Nogués, Pepe Feria i Carles Barrull), en presència de diversos regidors de l'Ajuntament de Areny i dels alcaldes de Areny de Noguera i Benavarri, Miguel Gracia i Alfredo Sancho respectivament, es va analitzar el projecte de l'Autopista Elèctrica Montsó-Isona i es va explicar tot el que se sabia en relació amb el projecte de la línia Foradada del Toscar-La Pobla de Segur, contra el qual l'Ajuntament de Areny ja ha presentat diferents al·legacions, estant encara obert el termini per a presentar-les a Catalunya. Per això, dilluns que ve veïns de La Terreta sol·licitaran una reunió d'urgència amb l'alcalde de Tremp, Víctor Orrit, per a donar unitat a la zona pallaresa i, posteriorment, es procedirà d'igual manera en els ajuntaments aragonesos afectats.També en la reunió d'ahir en Areny de Noguera, a la qual van acudir nombrosos membres de la nostra Plataforma i gents de la Ribera, Sobrecastell, Areny i diferents nuclis de La Terreta, els alcaldes es van mostrar d'acord que siguin 3 o 4 membres de la Plataforma, juntament amb diferents representants dels ajuntaments, qui formin una comissió que informi i analitzi els passos que han de seguir-se per a oposar-se als treballs que ja s'estan realitzant en la línia Foradada del Toscar-La Pobla de Segur.