25 de juny del 2013

La CCEPC s'adhereix a les declaracions de l'IEC i la ICF contra la Llei de llengües d'Aragó

Bloc de la CCEPC
Infocentres, núm. 100, p. 4
La Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, davant de la Llei de llengües aprovada per les Corts d’Aragó, s’adhereix a la declaració feta per l’Institut d’Estudis Catalans, com a institució científica amb autoritat sobre la llengua catalana, i al manifest  d’Iniciativa Cultural de la Franja, com a portaveu de les associacions culturals que treballen per dignificar llengua i cultura en aquest territori.


Comunicat de la Secció Filològica de l’IEC sobre les noves disposicions legals relatives a les llengües d’Aragó

Davant de les informacions sobre l’ús, derivat de noves disposicions legals aragoneses, de les sigles LAPAO i LAPAPYP, que corresponen, respectivament, als confusos circumloquis llengua aragonesa pròpia de l’àrea oriental i llengua aragonesa pròpia de les àrees pirinenca i prepirinenca, la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans vol fer constar que l’entitat d’aquestes llengües fa temps que està establerta per la filologia amb els noms de català i aragonès, i que en cap cas no es pot considerar que LAPAO i LAPAPYP (o els circumloquis corresponents) són noms de cap idioma, com tampoc no ho seria LAOE (llengua aragonesa oficial de l’Estat). La confusió, deliberada o no, del nom de les llengües és contrària al sentit comú i a la convenció científica, i impròpia de la pràctica legislativa democràtica, sigui autonòmica, estatal o internacional.

Enllaç relacionat: Declaració de l’Institut d’Estudis Catalans davant l’anunci del Govern d’Aragó de derogar la Llei de llengües, del 20 de juny de 2012.

Barcelona, 8 de maig de 2013


Manifest d’Iniciativa Cultural de la Franja contra la Llei de llengües del PP i del PAR

Les associacions culturals aragoneses Associació Cultural del Matarranya, Institut d’Estudis del Baix Cinca i Centre d’Estudis Ribagorçans, coordinades en Iniciativa Cultural de la Franja, que tenen com a objectiu principal la defensa i promoció de la cultura i la llengua catalana d’Aragó, manifesten estar completament en desacord amb la Llei de llengües —aprovada a les Corts d’Aragó el dia 9 de maig—, entre d’altres, per les següents raons:

1a. Per la seua inconstitucionalitat en no respectar l’article 3r, apartats 2 i 3 de la Constitució espanyola i incomplir la Carta Europea de les Llengües Regionals Minoritàries, ratificada pel Govern espanyol.

2a. Perquè nega el nom de les dues llengües pròpies, minoritàries a Aragó, però majoritàries en els seus respectius territoris, el català i l’aragonès, mitjançant impropis i ridículs qualificatius, amarats d’ideologia i exempts de rigor científic.

3a. Perquè no respecta cap de les opinions dels experts en lingüística i filologia, i fa cas omís de tots els informes que han emès al respecte les corresponents acadèmies i universitats —RAE, IEC, UNIZAR…

4a. Perquè és un insult al sentit comú quan afirma que “l’objecte d’aquesta llei és reconèixer la pluralitat lingüística d’Aragó i garantir als aragonesos l’ús de les llengües i les seues modalitats lingüístiques pròpies…” O quan afirma que “és objecte d’aquesta llei propiciar la conservació, recuperació, promoció, ensenyament i difusió de les llengües i modalitats lingüístiques pròpies d’Aragó”, en ser el cas que tot queda a l’atzar d’una suposada bona voluntat de les institucions, sense mitjans tècnics ni econòmics, ni organització per al desenvolupament de la norma.

i 5a. Perquè l’objectiu bàsic de la llei, clarament polític, no és altre que la derogació de l’anterior de 2009, la qual cosa traspua un tuf de genocidi lingüístic.

Les associacions signants fan públic també que el Govern d’Aragó els ha cancel·lat totes les subvencions, ha anul·lat el projecte “Jesús Moncada” i les subscripcions institucionals de Temps de Franja —l’única revista d’Aragó en català—, i ha fusionat els premis Arnal Cavero en aragonès i Guillem Nicolau en català, privant-los de la dotació econòmica, cosa que ha suposat un estrepitós fracàs en la recent convocatòria, circumstància de grat del Govern a fi i efecte de liquidar aquests premis.

La Franja d’Aragó, 9 maig de 2013

Lectura de la tesis doctoral de Guillermo Tomás Faci: “La organización del territorio y las dinámicas sociales en Ribagorza durante la gran expansión medieval (1000-1300)”

Lectura de la tesis doctoral de Guillermo Tomás Faci: “La organización del territorio y las dinámicas sociales en Ribagorza durante la gran expansión medieval (1000-1300)”
El pasado 6 de marzo tuvo lugar en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad de Zaragoza, la lectura de la Tesis Doctoral titulada “La organización del territorio y las dinámicas sociales en Ribagorza durante la gran expansión medieval (1000-1300), realizada por D. Guillermo Tomás Faci y dirigida por el Dr. Carlos Laliena Corbera.
Esta Tesis Doctoral es un estudio de historia regional relativo a Ribagorza, comarca del Pirineo aragonés limítrofe con Cataluña y Francia, entre el año 1000 y la creación del condado homónimo en 1322. En él, se analizan las estructuras socioeconómicas, la organización territorial, la evolución política y las dinámicas sociales durante un período marcado por la formación del sistema feudal y por un intenso crecimiento demográfico y productivo. El trabajo se fundamenta en una documentación escrita abundante, tanto eclesiástica como estatal, que cubre toda la etapa, y que hace de Ribagorza un territorio idóneo para un estudio de esta clase; esta información se ha contrastado con la proveniente de la arqueología del paisaje y de prospecciones puntuales. La tesis se estructura en tres bloques cronológicos: en el primero, se trata la etapa altomedieval para definir el punto de partida de las transformaciones posteriores; el segundo analiza la formación, la plenitud y los rasgos del feudalismo pirenaico; y el tercero afronta los grandes cambios que precedieron a la crisis bajomedieval. Y, entre las numerosas cuestiones históricas transversales abordadas, se ha prestado especial atención a las formas del dominio señorial sobre la población rural; al papel del Estado y de las comunidades campesinas en la organización territorial y social; y a las dos grandes transiciones de la época, una en torno al año 1000 que llevó a la cristalización del feudalismo, y otra, alrededor de 1300, que supuso el comienzo de la deriva hacia formas sociales protocapitalistas.
Grupo CEMA-Universidad de Zaragoza 

Manifest d’Iniciativa Cultural de la Franja a Tornaveu: Associacionisme i Cultura

Tornaveu 

Tornaveu. 80. Segona quinzena de maig de 2013

 
Les associacions culturals aragoneses Associació Cultural del Matarranya, Institut d’Estudis del Baix Cinca i Centre d’Estudis Ribagorçans, coordinades en Iniciativa Cultural de la Franja, com a objectiu principal, la defensa i promoció de la cultura i la llengua catalana d’Aragó, manifesten estar completament en desacord amb la Llei de Llengües —aprovada a les Corts d’Aragó el dia 9 de maig—, entre d’altres, per les següents raons:

        1a. Per la seua inconstitucionalitat en no respectar l’article 3r, apartats 2 i 3 de la Constitució espanyola i incomplir la Carta Europea de les Llengües Regionals Minoritàries, ratificada pel govern espanyol.
        2a. Perquè nega el nom de les dues llengües pròpies, minoritàries a Aragó, però majoritàries en els seus respectius territoris, el català i l’aragonès, mitjançant impropis i ridículs qualificatius, amerats d’ideologia i exempts de rigor científic.
        3a. Perquè no respecta cap de les opinions dels experts en lingüística i filologia, i fa cas omís de tots els informes que han emès al respecte les corresponents acadèmies i universitats  —RAE, IEC, UNIZAR...
        4a. Perquè és un insult al sentit comú quan afirma que "L’objecte d’aquesta Llei és reconèixer la pluralitat lingüística d’Aragó i garantir als aragonesos l’ús de les llengües i les seues modalitats lingüístiques pròpies ...". O quan afirma que "És objecte d’aquesta llei propiciar la conservació, recuperació, promoció, ensenyament i difusió de les llengües i modalitats lingüístiques pròpies d’Aragó", en ser el cas que tot queda a l’atzar d’una suposada bona voluntat de les institucions, sense mitjans tècnics ni econòmics, ni organització per al desenvolupament de la norma.
        i 5a. Perquè l’objectiu bàsic de la Llei, clarament polític, no és altre que la derogació de l’anterior de 2009, la qual cosa traspua un tuf de genocidi lingüístic.

        Les associacions signants fan públic també que el Govern d’Aragó les ha cancel·lat totes les subvencions, ha anul·lat el projecte “Jesus Moncada” i les subscripcions institucionals de Temps de Franja —l’única revista d’Aragó en català—, i ha fusionat els premis Arnal Cavero en aragonès i Guillem Nicolau en català, privant-los de la dotació econòmica, cosa que ha suposat un estrepitós fracàs en la recent convocatòria, circumstància de grat del Govern a fi i efecte de liquidar aquests premis.

        La Franja d’Aragó, a 9 maig del 2012

Manifiesto contra la Ley de Lenguas del PP y del PAR


Manifest conttra la Llei de Llengües del PP i del PAR


Assemblea de la CCEPC- Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana a Lleida

A: CCEPC

La XXI Assemblea General Ordinària de la Coordinadora es celebrarà aquest any el dissabte 23 de febrer a la ciutat de Lleida, acollits per l’Institut d’Estudis Ilerdencs.

Com cada any, començarem el programa d’activitats a les onze del matí, donant pas a l’exposició de les activitats desenvolupades per la CCEPC durant l’any 2012 i seguidament a la proposta del programa d’activitats previst per a aquest 2013. Tot i que encara cal tancar alguns detalls, us avancem que després de la sessió ordinària de l’Assemblea hi haurà una breu exposició del Museu Nacional d’Art de Catalunya adreçada als centres d’estudis. Després del tradicional dinar, oferirem una activitat cultural.

Us preguem, doncs, que us reserveu aquesta data a la vostra agenda i feu el possible per enviar-hi un representant de la vostra entitat. L’Assemblea anual és un dels moments de trobada més importants de l’any pels centres d’estudis que formen part de la CCEPC. Aviat rebreu informació més detallada.

IV Jornada Cultural Coneix La Terreta. Normes per a presentar comunicaions

DISSABTE,10 D’AGOST  AL MATÍ:

SALA POLIVALENT DE CASA SULLÀ. SAPEIRA (LA TERRETA)

TARDA I NIT: XXI TROBADA DE LA TERRETA

El DIUMENGE 30 de JUNY finalitza el termini per a presentar propstes de  comunicacions per a la IV JORNADA CULTURAL CONEIX LA TERRETA que es realitzarà el proper dissabte 10 d'agost a SAPEIRA, en el marc de la XXI Trobada de la Terreta.
Les comunicacions poden tractar directament sobre La Terreta en un sentit ampli (Vall mitjana de la Noguera Ribagorçana) o de manera indirecta al parlar de Ribagorça, el Pallars, la Franja o els Pirineus.

- La temàtica pot ésser diversa: història, art, antropologia, llengua, geografia, geologia, medi natural, etc
- Les comunicacions seràn orals i es disposarà d'un temps per a explicar-ho, depenent del nombre de comunicacions.

- Es poden presentar des de treballs de batxillerat i universitat a tesis doctorals o a recerques pròpies inèdites o presentacions d'articles o llibres.
-Els estudiants, estudiosos, investigadors, escriptors, etc interessats en presentar-hi una comunicació envieu una proposta amb el títol, nom, cognoms i telèfon a l'adreça: ce.cerib@gmail.com.


ORGANITZA: Associació Cultural de La Terreta, CERIb- Centre d'Estudis Ribagorçans, l’Associació de Veïns de Sapeira i Centre de Natura Mas de Barreda
AMB EL SUPORT DE:  Consell Comarcal del Pallars Jussà, Institut d’Estudis Ilerdencs-Diputació de Lleida.
                                       www.sapeira.blogspot.com
                                       www.cerib.blogspot.com